• Activiteiten

  Tennislessen start vanaf 25 september 2021

  Tennisschool ’t Broeksken

  WOORDJE UITLEG !

  WIT = Multi Move voor kleuters van 3 tot 5 jaar. Alle motorische vaardigheden worden hier geprikkeld.

  BLAUW = startgroep voor kinderen van 5/6 jaar. Hier leer je forehand en backhand spelen op een klein tennisveld met een speciale tennisbal.

  ROOD = Vervolg op blauw. Je leert spelen op een groter veld met de mousse bal.Volley komt erbij. 7 à 8 jaar.

  ORANJE = Vervolg op rood. Je veld wordt nog groter en je speelt nu met de softbal. Je leert de verschillende basisslagen aan en verfijnen. U9

  GROEN = Je speelt op het gewone tennisveld met de overgangsbal. Je techniek wordt verfijnd en je krijgt ook tactische inzichten.

  COMPETITIE = Je hebt al wedstrijd ervaring. Tecnische en tactische verfijning.

  De spelers krijgen les van gediplomeerde lesgevers en in kleine groepen


  Lessen voor kinderen van 3 tot 5 jaar 

  Multi move = Een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen!
  Hier ligt de focus vooral op de algemene ontwikkeling van vaardigheden van het kind!

  Voor nieuwe kindjes is het eerste lesje een probeerlesje, steeds inschrijven via het online inschrijvingsformulier.

  Elke zaterdag van 11u tot 12u - start op Zaterdag 2 oktober 2021

  Kostprijs € 115 per kind (verzekering inclusief) Betaling via rek. nr. BE 60 7370 3695 9770 tennisschool 't Broeksken.


  Lessen voor kinderen van 5 tot 8 jaar.

  Blauw en rood (5 tot 8 jaar) 
  Hier leer je alle basisslagen op een speelse manier op een aangepast terrein met aangepast materiaal.

  Elke zaterdag van 9u30 tot 11u00 en/of woensdag van 14u30 tot 16u00 - start op zaterdag 2 oktober 2021 en/of woensdag 6oktober 2021

  Kostprijs € 165 per kind (verzekering inclusief) voor 1 vast moment op woensdag of zaterdag.
                 € 310 per kind (verzekering inclusief) voor 2 vaste momenten op woensdag en zaterdag.


  Lessen voor kinderen van 8 tot 9 jaar

  Oranje (8 tot 9 jaar)
  Hier leer je de basislagen te verfijnen op een al iets groter terrein.
  Oranje go = eerste jaar oranje
  Oranje pro = competitie niveau

  Lessen voor kinderen van 9 tot 15 jaar

  Van jeugdspelers tot volwassenen

  Tennislessen voor kids oranje, juniors en volwassenen

  Initiatie, vervolmaking, gevorderden en competitie voor volwassenen (van 9 jaar tot ... jaar).

  Start 2 tennis

  Tennisles met 4 à 5 personen per groep, les met aangepaste tennisballen, sneller lukken dus meer spelplezier!

   Enkel sportieve kledij. Eigen racket of racket te gebruiken van de club.

  Jong of oud? Bij ons is iedereen welkom!